بایگانی‌های دیدار-پلتفرم-فیلم-سینما-سرمایه داری-تحلیل فیلم-THE PLATFORM-نقد فیلم | پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی