بایگانی‌های بسیج مستضعفین-کتاب جدید | پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی