در نشست پنجم «واکاوی وقایع اخیر کشور» عنوان شد، معرفی مکانی برای اعتراضات؛ روانشناسی دقیق نیاز دارد

نشست پنجم از سلسله نشست‌های «واکاوی وقایع اخیر کشور» با موضوع «شهر و مکان‌مندی اعتراض» به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، عصر روز دوشنبه ۲ آبان‌ماه در تماشاخانه مهر واقع در حوزه هنری برگزار شد.

در نشست پنجم «واکاوی وقایع اخیر کشور» عنوان شد، معرفی مکانی برای اعتراضات؛ روانشناسی دقیق نیاز دارد

در نشست «هویت نسلی و طبقاتی اعتراضات۱۴۰۱» مطرح شد؛ کلهر: اتفاقات اخیر تقابل جامعه با جامعه نیست/ صفارهرندی: اطلاق این اتفاقات به جوانان اشتباه است

نشست واکاوی وقایع اخیر کشور با عنوان «هویت نسلی و طبقاتی اعتراضات۱۴۰۱» از سلسله نشست‌های پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری برگزار شد.

در نشست «هویت نسلی و طبقاتی اعتراضات۱۴۰۱» مطرح شد؛       کلهر: اتفاقات اخیر تقابل جامعه با جامعه نیست/ صفارهرندی: اطلاق این اتفاقات به جوانان اشتباه است

در دومین نشست «سلسله نشست‌های واکاوی وقایع اخیر کشور» مطرح شد؛ نوجوان امروز بخوبی شناخته نشده است/ این اعتراضات، جنبش نیست

نشست دوم از سلسله نشست‌های «سلسله نشست‌های واکاوی وقایع اخیر کشور» با موضوع «زنانگی و امر جنسی در اعتراضات ۱۴۰۱» به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار شد.

در دومین نشست «سلسله نشست‌های واکاوی وقایع اخیر کشور» مطرح شد؛      نوجوان امروز بخوبی شناخته نشده است/ این اعتراضات، جنبش نیست

در نشست « سلبریتی و حکمرانی فرهنگی» عنوان شد؛ سلبریتی‌ها حاصل سیاست‌های فرهنگ عامه‌پسند هستند

نخستین شماره از «سلسله نشست‌های واکاوی وقایع اخیر کشور» با موضوع « سلبریتی و حکمرانی فرهنگی» به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و با مدیریت و اجرای محمدرضا وحیدزاده در حوزه هنری برگزار شد.

در نشست « سلبریتی و حکمرانی فرهنگی» عنوان شد؛ سلبریتی‌ها حاصل سیاست‌های فرهنگ عامه‌پسند هستند
آخرین مطالب