در پنجاه‌ونهم عصرنشینی هنر و اندیشه «دیدار» مطرح شد؛ نمایشگاه «سفرِ آخر» عاطفی‌ترین عکس‌ها را به نمایش گذاشته است

پنجاه‌ونهمین عصرنشینی هنر و اندیشه «دیدار» با عنوان «سَفر آخر آوینی در سِفر پیدایش فکه» و با نگاهی به نمایشگاه عکس «سفرِ آخر؛ داستان یک عکس دیده شده» در گالری شماره یک خانه عکاسان برگزار شد.

در پنجاه‌ونهم عصرنشینی هنر و اندیشه «دیدار» مطرح شد؛ نمایشگاه «سفرِ آخر» عاطفی‌ترین عکس‌ها را به نمایش گذاشته است
آخرین مطالب