در چهل‌ودومین نشست «مسأله شهر» مطرح شد؛ معماری بومی امری معقول و به شدت اقتصادی‌ست

چهل‌ودومین نشست «مسأله شهر» با موضوع «معماری بومی؛ ضرورت و کاربست» و با حضور دکتر سیاوش صابری کاخکی عضو پیوسته و رییس کمیته معماری بومی ایکوموس ایران، هجدهم تیرماه در سرای شهید آوینی برگزار شد.

در چهل‌ودومین نشست «مسأله شهر» مطرح شد؛ معماری بومی امری معقول و به شدت اقتصادی‌ست

در پنجاه‌ونهم عصرنشینی هنر و اندیشه «دیدار» مطرح شد؛ نمایشگاه «سفرِ آخر» عاطفی‌ترین عکس‌ها را به نمایش گذاشته است

پنجاه‌ونهمین عصرنشینی هنر و اندیشه «دیدار» با عنوان «سَفر آخر آوینی در سِفر پیدایش فکه» و با نگاهی به نمایشگاه عکس «سفرِ آخر؛ داستان یک عکس دیده شده» در گالری شماره یک خانه عکاسان برگزار شد.

در پنجاه‌ونهم عصرنشینی هنر و اندیشه «دیدار» مطرح شد؛ نمایشگاه «سفرِ آخر» عاطفی‌ترین عکس‌ها را به نمایش گذاشته است
آخرین مطالب