چهل و هفتمین عصرنشینی هنر و اندیشۀ «دیدار» برگزار شد؛ عبدالحمید قدیریان: در تابلوهایم پژوهش را با زبان نقاشی نشان داده‌ام

عبدالحمید قدیریان در جلسه عصرنشینی هنر و اندیشۀ «دیدار» که به بررسی آثارش در نمایشگاه «نور هدی نور حسین است بس» اختصاص داشت، تولیدات هنری خود را یک پژوهش دانست که با زبان نقاشی نشان داده‌ شده است.

چهل و هفتمین عصرنشینی هنر و اندیشۀ «دیدار» برگزار شد؛ عبدالحمید قدیریان: در تابلوهایم پژوهش را با زبان نقاشی نشان داده‌ام

مدیرعامل Quiz of kings در چهارمین نشست جهان بازی: بومی سازی؛ راهی برای رقابت با بازی‌های جهانی

چهارمین نشست جهان بازی، از سلسله جستارهایی در «صنعت بازی در ایران» با حضور امیرحسین ناطقی، مدیرعامل Quiz of kings و به دبیری محمدحسن یادگاری، پژوهشگر مطالعات رسانه، در سرای شهید آوینی برگزار شد.

مدیرعامل Quiz of kings در چهارمین نشست جهان بازی: بومی سازی؛ راهی برای رقابت با بازی‌های جهانی

در نشست پنجم «واکاوی وقایع اخیر کشور» عنوان شد، معرفی مکانی برای اعتراضات؛ روانشناسی دقیق نیاز دارد

نشست پنجم از سلسله نشست‌های «واکاوی وقایع اخیر کشور» با موضوع «شهر و مکان‌مندی اعتراض» به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، عصر روز دوشنبه ۲ آبان‌ماه در تماشاخانه مهر واقع در حوزه هنری برگزار شد.

در نشست پنجم «واکاوی وقایع اخیر کشور» عنوان شد، معرفی مکانی برای اعتراضات؛ روانشناسی دقیق نیاز دارد
آخرین مطالب