محفل پنجاه‌ویکم «دیدار» با نگاهی به آثار هنرمند فقید «عبدالمعطی ابوزید» برگزار می‌شود

محفل پنجاه‌ویکم عصرنشینی هنر و اندیشه «دیدار» با موضوع «بازجست خانه در رنگ‌ها و نقش‌ها»، به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، دوشنبه بیست‌وهفتم شهریورماه در سالن سلمان هراتی حوزۀ هنری برگزار می‌شود.

محفل پنجاه‌ویکم «دیدار» با نگاهی به آثار هنرمند فقید «عبدالمعطی ابوزید» برگزار می‌شود
آخرین مطالب