برچسب ها مطلب با برچسب "مصباح یزدی"

برچسب: مصباح یزدی

آخرین مطالب

اولین جلسه ملاقات با اثر هنری:

یادداشت مدیر گروه مطالعات رسانه

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند:

در دومین نشست از سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد.

دومین جلسه سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی"

شاخصه های هنرِ قرآنی و هنرمندِ رجوع کننده به قرآن

در نخستین جلسه "سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد:

در جلسه نخست "سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد:

یادداشت مدیر میز تخصصی فلسفه سینما

یادداشت مدیر گروه مطالعات رسانه

چاپ چهارم

یادداشت مدیر گروه مطالعات رسانه پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی