برچسب ها مطلب با برچسب "مجید سلیمانی"

برچسب: مجید سلیمانی

دومین روز مدرسه تابستانه "درنگ"

مدرسه تابستانه هنر و علوم انساني "درنگ"

کتاب جدید پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی این کتاب ترجمه می گردد:

گزارش کارگاه بازنمایی و تحلیل روایت در فیلم + صوت

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (7)

گزارش نشست رونمایی،نقد و بررسی

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (5)

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (4)

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (3)

آخرین مطالب

دهمین عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

نشست هشتم از سلسله نشست های مزاج و معماری؛ نسبت معماری و طبیعیات کهن+ صوت

دیدار نهم؛ به وقت ابراهیم حاتمی کیا+ صوت

گزارش نشست "مناسبات فقه و عرفان در وضع معاصر تشیع و ایران"+ صوت

هشتمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

اختتامیه مدرسه تابستانه "درنگ"

گزارش تصویری عصر نشینی هنر و اندیشه "دیدار"

روز پایانی مدرسه تابستانه هنر و علوم انسانی «درنگ»

روز چهارم مدرسه تابستانه «درنگ»

گزارش روز سوم مدرسه تابستانه «درنگ»

روز دوم مدرسه تابستانه درنگ

گزارش روز چهارم مدرسه تابستانه «درنگ»

روز سوم مدرسه تابستانه درنگ

گزارش روز دوم مدرسه تابستانه درنگ