برچسب ها مطلب با برچسب "سید مهدی ناظمی"

برچسب: سید مهدی ناظمی

دومین روز مدرسه تابستانه "درنگ"

مدرسه تابستانه هنر و علوم انساني "درنگ"

میز تخصصی فلسفه و سینما برگزار می کند:

گزارش سلسله نشست های "ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟" + صوت

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند:

به زودی روانه بازار خواهد شد.

کتاب "حکمت سینما" در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی به رشته تحریر درآمده است.

کارگاه تحلیل فلسفی نظریه های فیلم

آخرین مطالب

اختتامیه مدرسه تابستانه "درنگ"

گزارش تصویری عصر نشینی هنر و اندیشه "دیدار"

روز پایانی مدرسه تابستانه هنر و علوم انسانی «درنگ»

روز چهارم مدرسه تابستانه «درنگ»

گزارش روز سوم مدرسه تابستانه «درنگ»

روز دوم مدرسه تابستانه درنگ

گزارش روز چهارم مدرسه تابستانه «درنگ»

روز سوم مدرسه تابستانه درنگ

گزارش روز دوم مدرسه تابستانه درنگ

دومین روز مدرسه تابستانه "درنگ"

مدرسه تابستانه هنر و علوم انسانی “درنگ”

نشست افتتاحیه مدرسه ی تابستانی هنر و علوم انسانی "درنگ"

مدرسه تابستانه هنر و علوم انساني "درنگ"

مدرسه تابستانه هنر و علوم انساني "درنگ"