برچسب ها مطلب با برچسب "سید مهدی ناظمی"

برچسب: سید مهدی ناظمی

به زودی روانه بازار خواهد شد.

کتاب "حکمت سینما" در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی به رشته تحریر درآمده است.

کارگاه تحلیل فلسفی نظریه های فیلم

آخرین مطالب

اولین جلسه ملاقات با اثر هنری:

یادداشت مدیر گروه مطالعات رسانه

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند:

در دومین نشست از سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد.

دومین جلسه سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی"

شاخصه های هنرِ قرآنی و هنرمندِ رجوع کننده به قرآن

در نخستین جلسه "سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد:

در جلسه نخست "سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد:

یادداشت مدیر میز تخصصی فلسفه سینما

یادداشت مدیر گروه مطالعات رسانه

چاپ چهارم

یادداشت مدیر گروه مطالعات رسانه پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی