برچسب ها مطلب با برچسب "احسان شاه قاسمی"

برچسب: احسان شاه قاسمی

پایان یافتن ترجمه کتاب در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

گزارش کارگاه فرهنگ شهرت و مطالعات سلبریتی‌ها + صوت

توسط گروه مطالعات رسانه ترجمه می شود:

گزارش کارگاه علمی

ترجمه این کتاب پایان یافته و بزودی منتشر خواهد شد.

ترجمه این کتاب پایان یافت

کتاب"خداوندان بدکردار: رسانه ها، دین و فرهنگ شهرت " ترجمه می شود.

جهان ایرانی فضای مجازی در زمانه پساتلگرام

آخرین مطالب

دهمین عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

نشست هشتم از سلسله نشست های مزاج و معماری؛ نسبت معماری و طبیعیات کهن+ صوت

دیدار نهم؛ به وقت ابراهیم حاتمی کیا+ صوت

گزارش نشست "مناسبات فقه و عرفان در وضع معاصر تشیع و ایران"+ صوت

هشتمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

اختتامیه مدرسه تابستانه "درنگ"

گزارش تصویری عصر نشینی هنر و اندیشه "دیدار"

روز پایانی مدرسه تابستانه هنر و علوم انسانی «درنگ»

روز چهارم مدرسه تابستانه «درنگ»

گزارش روز سوم مدرسه تابستانه «درنگ»

روز دوم مدرسه تابستانه درنگ

گزارش روز چهارم مدرسه تابستانه «درنگ»

روز سوم مدرسه تابستانه درنگ

گزارش روز دوم مدرسه تابستانه درنگ