باشگاه هنر پژوهان جوان

باشگاه هنر پژوهان جوان

دومین جلسه سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی"

مباحث درسگفتار ولادت امر سکولار + صوت جلسه اول تا پنجم

گزارش کارگاه بازنمایی و تحلیل روایت در فیلم + صوت

درسگفتارهای گروه مطالعات رسانه

گزارش نشست اول از سلسله نشست های مزاج و معماری+ صوت

گزارش جلسه سی و نهم شاهنامه خوانی

کارگاه علمی-آموزشی

نشست رونمایی و نقد کتاب

آخرین مطالب

یادداشت معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

گزارش نشست "پدیدارشناسی در سینمای سابچاک" + صوت

نشست دوم از سلسله نشست های مزاج و معماری

مباحث درسگفتار ولادت امر سکولار + صوت جلسه اول تا پنجم

گزارش نشست اول از سلسله نشست های مزاج و معماری+ صوت

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند:

گروه سیاستگذاری و مدیریت فرهنگ و هنر برگزار می کند:

درسگفتار جستجوی حکمت اجتماعی در شاهنامه فردوسی

گزارش سلسله نشست های "ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟" + صوت

گزارش سلسله نشست های ایرانی ها چه رویایی درسردارند؟ + صوت

گزارش سلسله نشست های "ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟" + صوت

گزارش سلسله نشست های ایرانی ها چه رویایی درسردارند؟ + صوت