باشگاه هنر پژوهان جوان

باشگاه هنر پژوهان جوان

گزارش جلسه سی و نهم شاهنامه خوانی

دومین جلسه سلسله "نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی"

نشست نقد و بررسی کتاب "هنر انقلاب" برگزار شد

در سومین جلسه سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی مطرح شد:

نشست رونمایی و نقد «سبک‌شناسی هنر انقلاب اسلامی» برگزار شد

سلسله جلسات ملاقات با اثر هنری

اندیشه شهید آوینی

کارگاه تحلیل فلسفی نظریه های فیلم

گزارش دومین جلسه از "سلسله‌جلسات ملاقات با اثر هنری"

آخرین مطالب

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند:

به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

سلسله نشستهای ایرانی‏ ها چه رؤیایی در سر دارند؟

گزارش کارگاه علمی

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند:

نشست "بی معنایی فلسفه سیاست در جهان کوکو"

صوت جلسات نهم و دهم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"

دوره سوم درسگفتارهای از هنر به علم و سیاست

ترجمه این کتاب پایان یافته و بزودی منتشر خواهد شد.

درسگفتارهای گروه مطالعات رسانه

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (7)

صوت جلسات هفتم و هشتم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"