اندیشه شهید آوینی

جهان ایرانی فضای مجازی در زمانه پساتلگرام

مصاحبه رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

این کتاب در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی ترجمه می گردد

چاپ جدید کتاب

دوماهنامه بیناب

به زودی روانه بازار خواهد شد.

آخرین مطالب

یادداشت مدیر گروه مطالعات رسانه

متن کامل سرمقاله بیناب را در زیر بخوانید:

گزارش جلسه سی و هشتم شاهنامه خوانی

در دیدار ریاست پژوهشکده با جمعی از مدیران و اهالی رسانه‏ های افغانستان مطرح شد

گزارش جلسه سی و نهم شاهنامه خوانی

به زودی انتشار خواهد یافت

روانه بازار شد

کتاب در دست ترجمه

چاپ جدید روانه بازار شد

این کتاب در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی ترجمه می گردد

به زودی منتشر خواهد شد