یادداشت مدیر میز تخصصی فلسفه سینما

گزارش جلسه سی و هشتم شاهنامه خوانی

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (6)

دوماهنامه بیناب

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (1)

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (7)

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (3)

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (5)

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (4)

متن کامل سرمقاله بیناب را در زیر بخوانید:

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (6)

آخرین مطالب

دهمین عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

نشست هشتم از سلسله نشست های مزاج و معماری؛ نسبت معماری و طبیعیات کهن+ صوت

دیدار نهم؛ به وقت ابراهیم حاتمی کیا+ صوت

گزارش نشست "مناسبات فقه و عرفان در وضع معاصر تشیع و ایران"+ صوت

هشتمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

اختتامیه مدرسه تابستانه "درنگ"

گزارش تصویری عصر نشینی هنر و اندیشه "دیدار"

روز پایانی مدرسه تابستانه هنر و علوم انسانی «درنگ»

روز چهارم مدرسه تابستانه «درنگ»

گزارش روز سوم مدرسه تابستانه «درنگ»

روز دوم مدرسه تابستانه درنگ

گزارش روز چهارم مدرسه تابستانه «درنگ»

روز سوم مدرسه تابستانه درنگ

گزارش روز دوم مدرسه تابستانه درنگ