با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و حوزه هنری خراسان جنوبی

عمل و اثر آوینی از منظر اگنس دو ویکتور

گزارش کارگاه علمی

جهان ایرانی فضای مجازی در زمانه پساتلگرام

گزارش سلسله نشست های ایرانی ها چه رویایی درسردارند؟ + صوت

در ششمین "گردهمایی اصحاب علوم انسانی و اجتماعی انقلاب اسلامی" مطرح گردید

گزارش سلسله نشست های "ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟" + صوت

گزارش جلسه سی و نهم شاهنامه خوانی

گزارش سلسله نشست های ایرانی ها چه رویایی درسردارند؟ + صوت

آخرین مطالب

پایان یافتن ترجمه کتاب در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند

گزارش تصویری سومین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار

سخنرانی رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در نشست تخصصی مسئولان واحد موسیقی مراکز استانی حوزه هنری

گزارش تصویری "عصرنشینی فیلم و فرهنگ دیدار"

میز تخصصی فلسفه و سینما برگزار می کند:

گزارش تصویری کارگاه روش تحلیل کیفی در فرهنگ و هنر

گزارش ششمین نشست از سلسله نشست‌های « مزاج و معماری »

دوره چهارم درسگفتارهاي از هنر به علم و سياست

صوت جلسات بیست و دو تا چهل

مصاحبه رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی با روزنامه قدس

گزارش نشست چهارم مزاج و معماری + صوت

کتاب جدید پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

کتاب جدید پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی