تشکیل میزهای مطالعاتی و پژوهشی

تشکیل میزهای مطالعاتی و پژوهشی

چاپ جدید کتاب

چاپ جدید کتاب

چاپ کتاب "سیر تفکر معاصر" جلد سوم

چاپ جدید کتاب

آخرین مطالب

عمل و اثر آوینی از منظر اگنس دو ویکتور

کارگاه تحلیل فلسفی نظریه های فیلم

نشست رونمایی و نقد «سبک‌شناسی هنر انقلاب اسلامی» برگزار شد

نشست نقد و بررسی کتاب "هنر انقلاب" برگزار شد

نشست رونمایی و نقد کتاب

مصاحبه رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

دوماهنامه بیناب

چاپ جدید کتاب

چاپ جدید کتاب