رونمایی از مستند با موضوع زلزله کرمانشاه

در جلسه نخست "سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد:

کارگاه علمی-آموزشی

در نخستین جلسه "سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد:

دوماهنامه بیناب

در جلسه نخست "سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد:

نشست رونمایی و نقد کتاب

در نشست" هویت، سنت و مدرنیته در جامعه پسا انقلابی" مطرح شد

سلسله جلسات متن خوانی

رونمایی از مستند با موضوع زلزله کرمانشاه

آخرین مطالب

نشست "بی معنایی فلسفه سیاست در جهان کوکو"

صوت جلسات نهم و دهم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"

دوره سوم درسگفتارهای از هنر به علم و سیاست

ترجمه این کتاب پایان یافته و بزودی منتشر خواهد شد.

درسگفتارهای گروه مطالعات رسانه

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (7)

صوت جلسات هفتم و هشتم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"

گزارش دومین جلسه از "سلسله‌جلسات ملاقات با اثر هنری"

صوت جلسات چهارم تا ششم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"

صوت جلسات اول تا سوم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"

سلسله جلسات ملاقات با اثر هنری

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (6)

گزارش نشست رونمایی،نقد و بررسی

گزارش سخنرانی مدیر گروه حکمت هنر