چهارمين جلسه "عصرنشيني هنر و انديشه ديدار"+ گزارش تصویری

گزارش سخنرانی مدیر گروه حکمت هنر

به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی منتشر گردید

در جلسه نخست "سلسله نشست های نظریه تاریخی انقلاب اسلامی" مطرح شد:

کارگاه علمی-آموزشی

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند

آخرین مطالب

گزارش سیزدهمین محفل عصرنشینی دیدار + صوت

گزارش نهمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه +صوت

گزارش نهمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه +صوت

یادداشت مدیر گروه سیاستگذاری و مدیریت فرهنگ و هنر

گزارش هشتمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه+ صوت

گزارش یازدهمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

از سوی گروه مطالعات رسانه

دهمین عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

نشست هشتم از سلسله نشست های مزاج و معماری؛ نسبت معماری و طبیعیات کهن+ صوت

دیدار نهم؛ به وقت ابراهیم حاتمی کیا+ صوت

گزارش نشست "مناسبات فقه و عرفان در وضع معاصر تشیع و ایران"+ صوت

هشتمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

اختتامیه مدرسه تابستانه "درنگ"

گزارش تصویری عصر نشینی هنر و اندیشه "دیدار"

روز پایانی مدرسه تابستانه هنر و علوم انسانی «درنگ»