در دیدار ریاست پژوهشکده با جمعی از مدیران و اهالی رسانه‏ های افغانستان مطرح شد

اندیشه شهید آوینی

گزارش سخنرانی مدیر گروه حکمت هنر

مصاحبه رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

نشست نقد و بررسی کتاب "هنر انقلاب" برگزار شد

نشست رونمایی و نقد «سبک‌شناسی هنر انقلاب اسلامی» برگزار شد

در نشست" هویت، سنت و مدرنیته در جامعه پسا انقلابی" مطرح شد

جهان ایرانی فضای مجازی در زمانه پساتلگرام

آخرین مطالب

یادداشت معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

گزارش نشست "پدیدارشناسی در سینمای سابچاک" + صوت

نشست دوم از سلسله نشست های مزاج و معماری

مباحث درسگفتار ولادت امر سکولار + صوت جلسه اول تا پنجم

گزارش نشست اول از سلسله نشست های مزاج و معماری+ صوت

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند:

گروه سیاستگذاری و مدیریت فرهنگ و هنر برگزار می کند:

درسگفتار جستجوی حکمت اجتماعی در شاهنامه فردوسی

گزارش سلسله نشست های "ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟" + صوت

گزارش سلسله نشست های ایرانی ها چه رویایی درسردارند؟ + صوت

گزارش سلسله نشست های "ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟" + صوت

گزارش سلسله نشست های ایرانی ها چه رویایی درسردارند؟ + صوت