فهرست ۷۰ اثر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در نمایشگاه کتاب تهران

از آثار پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در غرفه انتشارات سوره مهر بازدید کنید.

 

آشنايى با آراى متفكران درباره هنر – جلد سوم و چهارم( چاپ سوم)
آشنايى با چوب و هنرهاى مرتبط با آن( چاپ پنجم)
آشنايى با صنايع صحنه( چاپ دوم)
آشنايى با فلسفه هنر( چاپ سوم)
بازيگرى سينما( چاپ سوم)
پرتو حسن( مجموعه مقالات هنر و تمدن شيعى)
تجلى معنا در هنر اسلامى( چاپ دوم)
تجلى نور در هنرهاى سنتى ايران( چاپ سوم)
تئاتر و نشانه ها( چاپ سوم)
جلوه هنر شيعى در نگاره هاى عصر صفوى
حقيقت و نسبت آن با هنر( چاپ سوم)
حقيقت و هنر دينى( چاپ سوم)
حكمت انسى و زيبايى شناسى عرفانى هنر اسلامى( چاپ سوم)
دايرت المعارف اساطير و آيين هاى باستانى جهان – جلد دوم و سوم
درآمدى بر آداب معنوى در هنرهاى سنتى
درآمدى بر سير تفكر معاصر( چاپ چهارم)
دين و سينما( چاپ دوم)
روان شناسى و زيبايى شناسى سينما( چاپ دوم)
زندگى هنرمندان( چاپ دوم)
زيبايى شناسى و سياست
سرگذشت هنر در تمدن اسلامى( چاپ دوم)
سير تفكر معاصر – جلد اول، دوم و سوم( چاپ دوم)
سينماى مقاومت( نظريه ها و سياست ها)
شاهنامه نگارى در ايران
شيشه گرى دستى در ايران( چاپ سوم)
شيوه هاى مختلف نقد هنرى( چاپ سوم)
صدابردارى نوين
عكاسى و نظريه( چاپ دوم)
فارابى خيال و خلاقيت هنرى
فارابى و مفهوم سازى هنر دينى
فلز كارى( چاپ سوم)
فلسفه هاى پست مدرن غربى( چاپ سوم)
كالبد شكافى فيلم
مبانى عرفانى هنر و معمارى اسلامى – جلد اول و دوم( چاپ سوم)
مبانى نشانه شناسى( چاپ ششم)
مرورى بر مطالعات نشانه شناختى سينما( چاپ دوم)
معمارى اسلامى( چاپ دوم)
معناى شمايل ها
مقدمه اى بر اساطير و آيين هاى باستانى جهان( چاپ سوم)
نساجى سنتى ايران( چاپ سوم)
نظريه در تئاتر( چاپ دوم)
نظريه فيلم( چاپ سوم)
نگره هاى هنر( چاپ سوم)
نمايش هاى ايرانى – جلد پنجم، ششم و هفتم( ديگر نمايش هاى ايرانى)
هرمنوتيك و تئاتر
هنر اسلامى( چاپ سوم)
هنر در عصر ديجيتال
هنر گچ برى مكتب خراسان
هنر مدرن( چاپ سوم)
هنر و اخلاق( مجموعه مقالات)
شرق شناسی هالیوود
تنها در کنار هم.
اندیشه در بحران (۵ جلد)
سلبریتی‌های اینترنتی
فرهنگ، سبک زندگی و جرم
سبک‌شناسی هنر انقلاب
سینمای ملی ایران
کالبدشکافی فیلم
صفر تا صد مصاحبه
نگارش خلاقانه برای فیلم

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ