سلسله جلسات شاهنامه خوانی با عنوان “جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی” به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می ‏گردد. سید حسین شهرستانی، مدیر گروه حکمت هنر، در این جلسات به ارائه بحث می پردازد. در زیر صوت کامل جلسات بیست و دو تا چهل قابل دسترسی است.

بیست و دو

بیست و سه

بیست و چهارم

بیست و پنجم

بیست و ششم

بیست و هفتم

بیست و هشتم

بیست و نهم

سی ام

سی و یکم

سی و دوم

سی و چهارم

سی و ششم

سی و هفتم

سی و هشتم

سی و نهم

چهلم

 

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ