پنج شنبه 7 شهريور ماه سومین روز از “مدرسه تابستانه هنر و علوم انساني درنگ” در پژوهشكده فرهنگ و هنر اسلامي برگزار گردید.

حكيمان مسلمان و مسائل هنر: ناديا مفتوني

بازديد از گالري نقاشي و گنجینه آثار حوزه هنری

مقام هنر در تمدن ايراني اسلامي: محمد رجبي
شعر، زبان انديشه ايراني: سيد حسن شهرستاني

باشگاه هنر و اندیشه
@RCICA

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ