چهارشنبه 6 شهريور ماه دومین روز از “مدرسه تابستانه هنر و علوم انساني درنگ” در پژوهشكده فرهنگ و هنر اسلامي برگزار گردید.

پنل هنر، رسانه، فرهنگ سلبريتي با حضور سيدمهدي ناظمي ، محمد خندان، مجيد سليماني

تطور فلسفي معناي هنر: سيد حسين شهرستاني
ديداري با شعر امروز: محمدمهدي سيار
نقد پلي بين سينما و علوم انساني: مسعود فراستي

باشگاه هنر و اندیشه
@RCICA

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ