سه شنبه ٥ شهريور ماه اولين روز از “مدرسه تابستانه هنر و علوم انساني درنگ” در پژوهشكده فرهنگ و هنر اسلامي برگزار شد.

جلسه افتتاحیه با حضور : وحید یامین پور، سید حسین شهرستانی، فاطمه دلاوری

معماری و انسان ایرانی با ارائه سید محمد بهشتی
فلسفه و رمان با ارائه دکتر شمس الملوک مصطفوی

باشگاه هنر و اندیشه
@RCICA

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ