کتاب “ساختگرایی و پسا ساختگرایی و مطالعات ادبی”

پدیدآورنده : به کوشش فرزان سجودی

سال چاپ : 1394

نوبت چاپ: سوم

شمارگان: 2500 نسخه

شابک: 9-281-506-964-978

ناشر: انتشارات سوره مهر

کلمات کلیدی :ساخت‌گرایی،پسا ساخت‌گرایی

خرید آنلاین از طریق:

https://www.sooremehr.ir/fa/shop

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ