پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی با همکاری انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران برگزار می کند:

کارگاه علمی – آموزشی “سواد اطلاعاتی و شبکه های اجتماعی”

با ارائه دکتر مریم صراف زاده

دانش آموخته سیستم های اطلاعاتی از استرالیا و هیئت علمی دانشگاه تهران

زمان: چهارشنبه 16 اسفندماه ازساعت 16-14

مکان: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سالن الغدیر2

1 دیدگاه

ارسال پاسخ