گارکاه سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و حوزه هنری خراسان جنوبی در دانشکده هنر بیرجند برگزار گردید.

در این کارگاه آقای محمدرضا وحید زاده به ارائه مباحث کتاب”سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی” پرداختند. وحید زاده ویژگی ها، مؤلفه ها و ایده‏ های مطروحه درباره هنر انقلاب اسلامی را تشریح کرد.

 

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ