هُنر نقدِ هُنری

کتاب “هنر نقد هنری” نوشته علی اضغر قره باغی است که به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی منتشر شده است.

این کتاب در سال 97 به چاپ چهارم رسیده است. به این بهانه در زیر معرفی کوتاهی از این کتاب را می خوانیم:

 

حکایت ما و ابوالهول، نقد هنری، تعریف هنر، پیوند هنر و فلسفه، انواع نقد هنری در قرن حاضر، تبارشناسی نقد هنری، خودشیفتگی و نابسامانیهای نقد هنری، نقد هنری و آموزش هنر و گفت‌ و شنودی بی یال و د‌ُم در باب نقد هنری از محتوای اصلی کتاب به شمار می‌رود. انگیزه از گردآوری مقالات کتاب گشودن دریچه‌ای به چشم‌انداز پیشینه و حال گونه‌های نقد هنری و روشن کردن زمینه‌ها به منظور درک عمیق‌تر پرسشهایی است که در رابطة پیچیده میان منتقد و اثر هنری مطرح می‌شود. اگر نقد هنری بتواند با هر تدبیر و تمهیدی که شده، تفاوتهای فاحش میان دیدن و تماشا کردن را به مردم بیاموزد و راه و روش پرداختن به لایه‌های درونی اثر هنری را نشان دهد، بی‌تردید به یکی از اهداف انسانی خود دست یافته است. نقد هنری، از یک طرف به نحوة نگرش یک نسل صدا می‌دهد و از طرف دیگر ابزار دریافت این صدا و بازتاب روح زمانة خود شمرده می‌شود. انتخاب عنوان «هنر نقد هنری» از آن جهت است که تفسیر و تحلیل اثر هنری و پرداختن به چنین شاخة پیچاپیچ و پرباری از فرهنگ انسانی، خود هنری است که می‌باید رشد کند و شکوفا شود؛ هنری است که آسان به دست نمی‌آید و بدون بازنگریهای مداوم و گشت و واگشت در عرصة هنر حاصل نمی‌شود. «هنر نقد هنری» در واقع یک ارزیابی تاریخی دربارة سنت پانصد سالة نقد هنری و بررسی کلی نقد و نظرهای معارض است؛ البته نه چندان که به یافتن سوزن در انبار کاه تعبیر شود. کتاب حاضر، دغدغه است بر باورها و اندیشه‌هایی که کمتر در جامعه علمی مطرح شده است. مراد از گردآوری این کتاب مطرح کردن پرسشهایی است بی‌آنکه ادعای ارائة پاسخ قطعی در میان باشد. هر فصل را می‌توان مستقل از دیگری مطالعه کرد و در پایان هر فصل، نخست پانوشتهای کوتاهی افزوده شده و سپس فهرست منابعی که از آنها استفاده شده، یا به آنها استناد شده آمده است.

برای خرید آنلاین این کتاب به روی لینک زیر کلیک نمایید:

https://www.sooremehr.ir

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ