گروه سیاستگذاری و مدیریت فرهنگ و هنر، برای رصد ایده های موجود جهت اداره فرهنگ در ایران، سلسله جلسات ارائه و نقد ایده های موجود را برگزار کرد. در این سلسله جلسات اساتید محترم به نوبت ایده مدنظر خود را ارائه کرده و سایر اساتید به نقد ایده های مطرح شده، می پرداختند. این جلسات در ده نوبت و با ارائه آقایان دکتر محمد حسین ساعی(رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما)، دکتر سینا کلهر(مدیر دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس)، دکتر محمد پورکیانی(مدیر گروه سیاستگذاری و مدیریت فرهنگ و هنر)، دکتر قاسم زائری(عضوهیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، سید علی کشفی(پژوهشگر موسسه علم و سیاست اشراق)، دکتر سید مجید امامی(هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)) و دکتر سید ابراهیم رئوف موسوی(استاد دانشگاه امام حسین(ع)) برگزار گردید.

همچنین دراین جلسات آقایان سید علی کشفی، سینا کلهر، نادر جعفری، حسین عرب اسدی، علی جعفری، سید مجید امامی، قاسم زائری، عطاالله بیگدلی، محمد حسین ساعی، محمد پورکیانی و میثم مهدیار بعنوان اساتید منتقد حضور داشتند.

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ