نشانی چشم: پدیدارشناسی تجربه سینمایی

The Address of the Eye A Phenomenology of Film Experience

کتاب نشانی چشم، نوشته ویویان سوبچاک، مشهورترین پدیدارشناس حال حاضر سینماست که به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و توسط آقای علی نجات غلامی در حال ترجمه است. 

کتاب نشانی چشم یکی از محوری ترین آثار نویسنده معتبر خود به شمار می رود و با بهره گیری از پدیدارشناسی موریس مرلوپونتی تلاش کرده است یکی از پخته ترین تفاسیر ممکن درباره سینما را ارائه دهد. سوبچاک ترجیح می‌دهد به جای پذیرش فرآیند یک طرفه از ابژه به سوژه که مد نظر کسانی مانند کازه بیه است، بر الگویی دوجانبه تأکید کنند تا پدیدارشناسی بتواند راه تعاملی با نشانه شناسی نیز بیابد. این تعامل نیازی به این ندارد که ما مفروضات زیادی وارد فعالیت نظری خود کنیم. چرا که اساساً پدیدارشناسی با طرح مفهوم حیث التفاتی، خود چنین الگوی دو جانبه ای را بین ماهیت شیء و تجربه انسان، فراهم کرده است. او با تأسی به فلسفه مرلوپونتی معتقد است بین حس کردن جهان و بیانگری معنادار آن، رابطه‌ای دیالکتیکی برقرار است و همین رابطه است که با تعمیم آن در سینما می‌توان به این رسید که بیننده در مواجهه با جهانی زنده در فیلم، همزمان هم ادراک‌کننده و هم بیانگر جهان فیلم است.»
این کتاب در آینده نزدیک توسط پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ