نشست رونمایی، نقد و بررسی کتاب “فرهنگ اتصال؛ تاریخ انتقادی رسانه های اجتماعی” با حضور دکتر حسین حسنی(مترجم کتاب)، دکتر محمد حسین ساعی(رئیس دانشکده ارتباطات صدا و سیما)، دکتر محمد خندان(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و دکتر مجید سلیمانی ساسانی (مدیر گروه مطالعات رسانه) در تاریخ 11 مهرماه 1397 برگزار گردید.

صوت کامل این نشست قابل دسترسی است:

 

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ