سلسله درسگفتارهای “تدبر در قرآن با رویکرد آفرینش هنری” به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی با همکاری مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران برگزار گردید.

در این جلسات آقای اخوت(مدیر مدرسه قرآن و عترت) به طرح مباحثی در زمینه هنر قرآنی و ویژگی های آن پرداختند. همچنین در رابطه با شیوه های تدبر در قرآن و نحوه استخراج سوال برای طرح پژوهش علمی و آفرینش هنری مطالبی بیان گردید.

در زیر صوت کامل این جلسات قابل دسترسی است.

جلسه اول

 

جلسه دوم

 

جلسه سوم

 

جلسه چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ