درسگفتارهای بازی؛ جهان جدید

درسگفتارهای بازی جهان جدید به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و توسط گروه مطالعات رسانه برگزار گردید. مدرس این درسگفتار آقای محمد حسن یادگاری(پژوهشگر رسانه) بودند.

مباحث مطرح شده در این جلسات ذیل چهار محور بود:

  • فلسفه بازیهای رایانه ای
  • روش شناسی تحلیل بازیهای رایانه ای
  • مخاطبان در بازیهای رایانه ای
  • صنعت بازیهای رایانه ای در ایران و جهان

در زیر صوت این درسگفتارها منتشر می گردد.

جلسه اول

 

جلسه دوم

 

جلسه سوم

 

جلسه چهارم

 

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ