این هفته پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی میزبان جلسه شورای مدیران حوزه هنری بود. جلساتی که هر دو هفته یکبار و بصورت چرخشی در واحدهای مختلف حوزه هنری برگزار می گردد.

در این جلسه که روز سه شنبه 11 دیماه 1397 در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار گردید و ریاست حوزه هنری و معاونان و مدیران بخشهای مختلف حوزه در آن حضور داشتند دکتر یامین پور رییس پژوهشکده از سوابق تاسیس پژوهشکده و تحولات و دستاوردهای پژوهشکده طی سالیان اخیر گزارشی ارائه کرد. در ادامه میثم مهدیار معاون پژوهشی نیز گزارشی از عملکرد و برنامه پژوهشی گروههای پژوهشی طی سال 97 ارائه کرد. در ادامه مدیران گروه‏های پژوهشی از جمله آقایان سجاد صفار هرندی(مدیر گروه مطالعات اجتماعی فرهنگ و هنر)، مجید سلیمانی(مدیر گروه مطالعات رسانه)، محمد پورکیانی(مدیر گروه سیاستگذاری و مدیریت فرهنگ و هنر) از برنامه ها و رویکردهای پژوهشی گروه های پژوهشی خود در سال جاری مطالبی را به سمع و نظر مدیران حوزه هنری رساندند.

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ