کتاب شرح صفا زندگی و تعالیم عرفانی شیخ صفی الدین اردبیلی است که تاثیر بزرگی بر فرهنگ و تمدن ایرانی داشته است .این کتاب توسط امیر رجبی در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی نوشته شده و در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

شیخ صفی الدین اردبیلی ، عارف بزرگ و نامدار قرن هفتم و هشتم هجری ، از چهره های درخشان عرفان و معنویت و از عالمان برجسته و عارفان وارسته ای است که با رویکردی اجتماعی به عرفان ، تاثیر فراوانی بر فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی نهاده و نقش مهمی در تاریخ ایفا نموده است .

آموزه های معنوی شیخ صفی الدین اردبیلی که همچون بسیاری از علما و عرفای بزرگ این سرزمین ، ریشه در شریعت نبوی و تعالیم اسلامی دارد، میراث معنوی گرانقدری محسوب می شود که در بحران معنویت امروز جهان می تواند راهگشای کسب معرفت و راهنمای رسیدن به حقیقت باشد.

جهت خرید آنلاین به لینک زیر مراجعه فرمایید.
https://www.sooremehr.ir/fa/book/2704/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%81%D8%A7

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ