معرفی گروه مطالعات اندیشه معاصر انقلاب اسلامی

گروه مطالعات اندیشه معاصر انقلاب اسلامی

مدیر گروه: دکتر قاسم زائری

اهداف و ماموریت ها:

  • صورت بندی نظری آثار و افکار اندیشمندان و صاحبنظران مرتبط با انقلاب اسلامی
  • پژوهش در باره تطور نظری و عملی مفاهیم اساسی و اصلی انقلاب اسلامی ( عدالت، آزادی، استقلال و…)
  • نقد و بررسی مکاتب نظری رقیب انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر
  • بررسی کارنامه روشنفکران و صاحبنظران و نویسندگان ایرانی معاصر انقلاب

قلمروها:

  • معرفی و نقد و بررسی اندیشه ها
  • بررسی مفاهیم

 

پروژه های در حال اجراء:

تدوین نظریه تاریخی انقلاب اسلامی از دیدگاه متفکرین معاصر همچون: حمید پارسانیا، حسین کچویان، محمد مهدی میرباقری، موسی نجفی، محمد مدد پور و سید محمد باقر صدر

لینک آخرین فعالیتهای گروه