معرفی گروه مطالعات اجتماعی فرهنگ و هنر

گروه مطالعات اجتماعی فرهنگ و هنر

مدیر گروه: دکتر سجاد صفار هرندی

ماموریت گروه:
مطالعه نظری زمینه ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی
مطالعه جامعه شناختی تحولات فرهنگی و هنری جامعه ایرانی
مطالعه جامعه شناختی نهادهای فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی

حوزه های کاری:
مطالعات جنگ و دفاع مقدس
مطالعات جامعه شناختی فرهنگ و هنر انقلاب
مطالعه جامعه شناختی آیین ها و مناسک دینی
بازاندیشی تجربیات فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی

لینک آخرین فعالیت های گروه