معرفی میز تخصصی فقه هنر

معرفی میز تخصصی فقه هنر

مدیر میز:حجت السلام دکتر سید محمد مهدی رفیع پور

میز تخصصی فقه هنر توسط حجت السلام دکتر سید محمد مهدی رفیع پور مدیریت می گردد. مهمترین ماموریت ها و اهداف این میز، بررسی نسبت دین و هنر و همچنین بررسی مبانی فقهی آثار فرهنگی و هنری می باشد.

لینک آخرین فعالیتهای میز