درسگفتار”زیبایی و کنش مدنی در جنبش رمانتیک” از مجموعه دوره های از هنر به علم و سیاست ، به همت  پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی درسگفتار”زیبایی و کنش مدنی در جنبش رمانتیک” با ارائه دکتر میثم سفید خوش (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) برگزار می گردد.

لازم بذکر است که این درسگفتارروزهای  سه شنبه از 19 آذرماه ، ساعت 16الی 18 درسرای شهید آوینی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی به آدرس انتهای خیابان سمیه نرسیده به حافظ، حوزه هنری، برگزار خواهد شد.

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ