خط باریک سرخ

ترجمه کتاب The Thin Red Line

کتاب خط باریک سرخ، جمع آوری و ویراسته دیوید دیویس است که در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و توسط رضا محمودی فقیهی ترجمه شده است و آماده انتشار است. 
این کتاب، مجموعه ای از مقالات نامداران حوزه فلسفه معاصر مانند کریچلی، دیویس، دریفوس و دیگران است که به بهانه فیلم خط باریک سرخ از ترانس مالیک نوشته شده است. در این مقالات، ارتباط هرمنوتیک، هیدگر، نیچه و دیگر تأملات فلسفی با سینمای اندیشمندانه و از جمله آثار ترانس مالیک به دقت بحث و بررسی شده است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم: «در مواجهه با فیلم‌های مالک چه کاری از فیلسوف برمی‌آید؟ بدین ترتیب به سومین تلۀ هرمنوتیکی می‌رسیم. تلاش برای دست‌یابی به فرازبان فلسفی از طریق تصاویر سینمایی به معنای نادیده گرفتن ویژگی‌های خاص رسانۀ سینما و نیز، توسل به نوعی فلسفه‌نمایی است که عمداً برای جلوگیری از انجام کاری ناآزموده طراحی شده است. از نظر من بر مبنای تفکرات فلسفی، در واقع همان تفکرات هایدگری، باید از این روش اجتناب کنیم. هرگونه تفسیر فلسفی از فیلم باید نوعی تفسیر فیلم یا همانی باشد که هایدگر آن را «خود شیء» می‌نامد. در هرگونه بررسی فلسفی فیلم ضروری است که به‌جای توجه به آراء ارائه شده درباره شیء، به خود شیء، همان شیء سینمایی، پرداخته شود. به‌ نظر من در بررسی هنر مالک می‌باید جداً به این نظر توجه داشته باشیم که فیلم، بیش از آنکه روایتی تصویری از آراء و نظریه‌های فلسفی باشد (من آن را خوانش فیلوسوفیوگال می‌نامم)  گونه‌ای فلسفیدن یا تعمق، استدلال و اقامه برهان است»
این کتاب به زودی توسط پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی روانه بازار خواهد شد.

 

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ