نادیا مفتونی در مدرسه تابستانه درنگ: هنرمند برای درک ارتباط معقول و متخیل باید کار روشمند انجام دهد. ابتدا بر شانه ی فیلسوفان سوار شود سپس نقد کند،  دیدگاه‌های خود را بیان کند و مرجع شود .

فارابی هنرمندان را حلقه‌ی وصل وحی و جامعه می‌داند.

خانم  نادیا مفتونی ارائه ای  با موضوع حکیمان مسلمان ، رهیافت ملی و رویکرد جهانی داشتند. ایشان انجام تحقیق روشمند را لازمه‌ی رشته های دانشگاهی دانستند و در این زمینه کتابشان با عنوان پژوهش در آيینه اخلاق را معرفی کردند که در آن اسلوب جهانی روش تحقیق را بیان کردند . ‍

وی افزود مسائل تحقیق شامل ۶ جز میشود :تعریف، توصیف، توجیه ، تبیین ، تفسیر، توصیه؛ که می‌توان تمام این مقولات را در تألیفات حکیمان مسلمان پیدا کرد .

ایشان در ادامه بر این نکته تأکید کرد که شما باید حکیمان مسلمان را به جهان معرفی کنید . مظلومیت فلسفه ی اسلامی حرف درستی نیست ، چرا که شما به عنوان دانشجوی فلسفه باید محقق درجه ی اول این رشته باشید. حکیمان مسلمان از فرقه ها و جغرافیای متفاوت میتواند موضوع تحقیق شما باشد . قدم دوم در فلسفه ی اسلامی این است که باید برای آنچه از حکیمان مسلمان به دست می‌آورید مخاطب شناسی درست داشته باشید. منافع صنفی، با مقاله ی علمی پژوهشی نوشتن به دست می‌آید.

این دانشیار دانشگاه تهران با تأکید بر تلاش دانشجو، برای مقاله نوشتن و پیشرفت راه هایی را ارائه دادند و عدم پیشرفت و تولید علم نداشتن در فلسفه ی اسلامی را به خاطر عدم رویکرد آکادمیک به این رشته  دانستند .

این پژوهشگر ارشد دانشگاه ییل بیان کرد ما در زبان مادریمان مرجع حساب می‌شویم فقط باید مخاطب شناسی بدانیم تا کارها و نظراتمان را درست به مخاطب بین المللی عرضه کنیم .

مفتونی بحث را با بررسی یکی از مقالات خود ادامه داد . عنوان مقاله« هنر فاضله ی فارابی » بود . ایشان علت اینکه چرا فارابی را انتخاب کرده گفت :چون نگاه تاریخی به ما می‌دهد ، می‌توانیم کارهای فیلسوفان بعد را درک کنیم و با کنارهم گذاشتن کارهای کوچک به یک دید برسیم و نظریه بدهیم .این مقاله  یک مطالعه ی موردی از تعریف هنر و ارزیابی اخلاقی هنر است.

او افزود من در این مقاله اصطلاح سازی کردم و در مجلات مختلف و با داوری های متفاوت  چاپ شد و مقبول افتاد . مقدمه اول ، اولین ترازو تعدد پذیری تعریف است . اصلا اینگونه نیست که یک تعریف فقط ملاک باشد و درست باشد . ملاک سنجش تعریف کارآمدی و ناکارآمدی هر کدام است .مقدمه ی دوم اقسام تعریف نزد منطق دانان مسلمان، اقسام تعریف ناقص و کامل و ..  بود که اینجا تعریف کارآمد با مصداق و مثال بود .

مفتونی افزود که فارابی مدینه ی فاضله را۵ جز کرده است از جمله افاضل: ولایت فقیه و حکومت الهی

ذول الاسنه : کتاب، شعرا ،نوازندگان ، نت نویس(هنر فاضله ) و خطبا (رسانه فاضله  ) بودند و مهندس ، ریاضی دان ، تاجر و کشاورز در بخشهای دیگرمدینه هستند.

این دانشیار دانشگاه تهران طرح پرسشی کرد مبنی براینکه چرا هنرمندان حلقه ی ارتباط وحی و جامعه اند ؟و پاسخ داد زیرا یکی باید این دریافت را ترویج کند و برای افراد تجسم کند. برای درک ارتباط معقول و متخیل باید کار روشمند انجام دهد. ابتدا بر شانه ی فیلسوفان سوار شود سپس نقد کند،  دیدگاه‌های خود را بیان کند و مرجع شود .

مفتونی افزود بعضی از امور اصلا قابل درک انسان نیستند مانند خدا، نفوس ،بهشت ،لذات مجرد و هیولی . دسته ی دیگر هم ذاتا قابل درکند اما مردم با آنها انس ندارند چرا که مردم حوصله برهان را ندارند . نباید از مردم توقع داشت که معقولات رو به ماهو معقول درک کنند. حتی در خود وحی هم معقولات ابتدا به قوای ناطقه نبی وازآنجا به قوه ی خیال منتقل می‌شود  و به این واسطه مردم را هدایت میکند . قسمت مهم ماجرا نسبت  هنرمند و رسانه با وحی و جامعه است.

دانشیار دانشگاه تهران بیان کرد: شما غیر از فارابی نمی‌توانید هنرش را به این تمام و کمالی در بیاورید. رییس اول باید حکمت، توانایی قناعت، قدرت تجسمی کردن مفاهیم را داشته باشد.در انواع هنری که فارابی آورده است ،همه ی هنرمندان را هنرمند آرمانی نمی‌داند. او از هنر مذموم  و هنر محمود و هنر فاضله (ذو مراتب است و منحصر به محاکات معقول(هنر حکمت )  نیست، سخن می‌گوید. هنری که صرف بازی و استراحت و لذت شود، نه تنها جایز بلکه لازم است؛ به شرط آنکه در مسیر سعادت باشد.

 

 

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ