سلسله جلسات شاهنامه خوانی با عنوان “جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی” به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می ‏گردد. سید حسین شهرستانی، مدیر گروه حکمت هنر، در این جلسات به ارائه بحث می پردازد. در زیر صوت کامل جلسات یازدهم تا بیست و یکم قابل دسترسی است.

جلسه یازدهم

 

جلسه دوازدهم

 

جلسه سیزدهم

 

جلسه پانزدهم

 

جلسه شانزدهم

 

جلسه هفدهم

 

جلسه هجدهم

 

جلسه نوزدهم

 

جلسه بیست و یک

 

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ