کتاب “تاریخ تطبیقی هنر” اثر مرتضی گودرزی(دیباج) به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و توسط انتشارات سوره مهر انتشار یافت. این کتاب در چهار جلد منتشر گردیده است. در زیر معرفی کوتاهی از این کتاب را می خوانیم:

در تاریخ هنر عادی و رایج، هر حادثه و تحول هنری و حتی خلق اثری را همچو کلیتی که جزء جزء میشود بررسی و مشاهده می کنیم اما در بررسی تطیقی رشته های تخصصی، هر جزء تلألو و اشاره ای است به دیگر اجزاء. در واقع کلیات تاریخ تطبیقی هن در یک مسیر خطی و عرضی، صحنه ای است که بای جدی مناسبات جهانی هنر و پیوستن و گسستن بی وقفه یگانگی و چندگانگی بر آن اجرا می شود و آنها را توأما قابل رؤیت می کند.

بررسی تطبیقی تاریخ هنر در رشته های گوناگون، با دمیدن یک نوع روح شناخت، امکانی را فراهم می کند که سیمای دیگری از بسیط هنر را به یکباره بتوان دید.چنین روندی فضای گسترده پویایی را پیش روی مخاطب می گذارد که بسیار جذاب تر از لذتی است که تنها با خواندن تاریخ یک رشته هنری به مخاطب دست می دهد. زیرا تاریخ هنرهای رایج و متعارف معمولا با نوعی رادیکالیسم فرانگری و دستیابی به روابط میان رشته های گوناگون هنری را نادیده می گیرند.

این کتاب در یک مجموعه چهارجلدی نگاشته شده است که هر جلد آن به بررسی تاریخ تطبیقی هنر در یک دوره‌ اشاره می‌کند که جلد اول آن به بررسی قرن پانزدهم و شانزدهم می‌پردازد. در این کتاب طبقه‌بندی کتاب پنج سال یک بار شرح انجام شده است و ابتدا زیرساخت‌های سیاسی اجتماعی و سپس ادبیات و حوزه‌های دیگر هنری بررسی می‌شود. این کتاب بررسی را از سال 1400 شروع می‌کند. ابتدا رنسانس و ویژگی‌های آن و تغییرات اجتماعی در آن دوره شرح داده می‌شود؛ سپس در ادامه به ادبیات، معماری، نقاشی، پیکرتراشی، موسیقی می‌پردازد و ویژگی هر کدام از این حوزه‌ها و افراد برجسته و صاحب‌نام هر کدام از حوزه‌ها را توضیح می‌دهد. به همین ترتیب، در بررسی هر سال، این حوزه‌ها نیز شرح داده می‌شود تا به قرن شانزدهم می‌رسد. در قرن شانزدهم هم شیوه بررسی به همین شکل است.

برای خرید اینترنتی وارد لینک زیر شوید:

https://www.sooremehr.ir/fa/book/1644/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1—%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84

 

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ