به گزارش روابط عمومی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، دکتر وحید یامین پور از برگزاری «همایش ملی اربعین» با حضور چهره های برجسته دانشگاهی و نظریه پردازان انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، دکتر وحید یامین پور از برگزاری «ھمایش ملی اربعین» با حضور چھره ھای برجستھ دانشگاھی و نظریھ پردازان انقلاب اسلامی خبر داد. رئیس پژوھشکده فرھنگ و ھنر اسلامی با اشاره به برگزاری «ھمایش ملی اربعین» در این باره افزود: «این ھمایش یک روزه، چھارشنبه 20 آبان ماه با حضور جمعی از نخبگان و دانشگاھیان کشور در حوزه ھنری برگزار خواهد شد.». وی اظهار داشت: «در این ھمایش، ظرفیت ھای فرھنگی و تمدنی اربعین حسینی در دو پنل تخصصی و چند سخنرانی توسط متفکرین و صاحب نظرانی ھمچون آیت االله محی الدین حائری شیرازی، نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رھبری، آیت الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جھانی تقریب مذاھب اسلامی، حسین کچویان، جامعه شناس ایرانی و عضو ھیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تھران، علیرضا شجاعی زند، ابراھیم فیاض، حجت الاسلام احمد رھدار، حجت الاسلام علیرضا پیروزمند و برخی دیگر از اساتید تشریح و تبیین می شود.

دکتر یامین پور ھمچنین گفت: «در ھمایش ملی اربعین از کتاب «ظرفیت ھای فرھنگی و تمدنی اربعین» رونمایی می شود. این محصول از تولیدات پژوھشکده فرھنگ و ھنر اسلامی حوزه ھنری است که توسط انتشارات سوره مھر به چاپ می رسد.».

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ