اینگمار برگمان فیلسوف سینمایی

ترجمه کتاب Ingmar Bergman, Cinematic Philosopher

کتاب اینگمار برگمان فیلسوف سینمایی نوشته ایروینگ سینگر و ترجمه امید شعبانی است و در حال حاضر مراحل پایانی ترجمه را می گذارند.
اهمیت سینگر این است که فلسفه ورزی در سینما را از دل خود فیلمهای سینمایی و اغلب شاخص ترین فیلمهای سینمایی انجام می دهد. سینگر به معنای مرسوم کلمه پدیدارشناس نیست، ولی روش تفسیر فیلم او نوعی روش توصیفی و بنابراین پدیدارشناختی است. سینگر در آثار مختلفش به کارگردانهای بزرگ و شاخص ارجاع دارد، ولی در این اثر بر اینگمار برگمان متمرکز شده است. هدف سینگر این است که برخی از مفاهیم مهم فلسفه معاصر را در تفسیر این نوع از سینما بازیابی کند. وضع بشر، عشق، کودکی و… برخی از مسائل سینگر در این کتاب هستند.

بخشی از متن این کتاب: «فیلم سکوت به روشن­ترین نحو، به تمدن مدرن به عنوان جایی می­پردازد که در آن سکوت خداوند به عنوان واقعیتی تثبیت شده و محرز در زندگانی ما کاملاً پذیرفته شده است. جستجو برای پیغام یا نشانۀ دیگری از وجود خداوند در وضعیت­های موهومی که برگمان به عنوان فضای فیلم به تصویر می­کشد، دیگر رخ نمی­دهد. چیزی شبیه به رنج شوالیه در مهر هفتم در این جهان جدیدِ  نه چندان شجاع اتفاق نمی­افتد. مفهوم سکوت به طرق مختلفی که بعداً دربارۀ آنها بحث خواهم کرد، به تفکر برگمان وارد می­شود. برگمان، پیش تر، موضوع دلمشغولی های قدیمی ترش را گذر فرد از «آن چیز غریبی که من (برگمان) خدا می نامیدم» توصیف کرده بود. در سکوت، آن چه به عنوان وضعیتی پیشینی به جا و به هنگام تدبیر شده، غیاب هرگونه صدا و حتا همهمه است که حضورش می‌توانست جریان زندگی را معنا بخشد. این رشته به تنهایی فیلم سکوت را به دو فیلم دیگر سه­گانۀ برگمان پیوند می­دهد.»

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ