جلسات متن خوانی مقاله “ایده دانشگاه: دیروز، امروز، فردا” نوشته هانس گئورک گادامر در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار میگردد.

این مقاله توسط دکتر میثم سفیدخوش، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ارائه خواهد شد.

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ