اثر جدید پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

چاپ کتاب “سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی”

با نگاهی تطبیقی به شعر و نقاشی انقلاب

تألیف محمد رضا وحید زاده

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ