سلسله جلسات شاهنامه خوانی با عنوان “جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی” به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می ‏گردد. سید حسین شهرستانی، مدیر گروه حکمت هنر، در این جلسات به ارائه بحث می پردازد. در زیر صوت کامل و گزارش مختصری از این جلسات قابل دسترسی است.

 

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ