نشست جهان‌پهلوان (۲) با عنوان «دیدار با شهید قاسم سلیمانی در آیینه حکمت و علوم انسانی» برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی نشست «جهان پهلوان 2» با محوریت جستارهایی در دیدار با حاج قاسم سلیمانی در آینه حکمت و علوم انسانی یکشنبه 14 دی‌ماه توسط پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در ...

نشست جهان‌پهلوان (۲) با عنوان «دیدار با شهید قاسم سلیمانی در آیینه حکمت و علوم انسانی» برگزار شد.

چگونه سرمایه داری جدید خود را با پلتفرم ها، استارتاپ ها و اقتصاد دیجیتال بازتولید می کند؟

آیین رونمایی از کتاب «سرمایه‌داری پلتفرمی»، چهارشنبه سوم دی‌ماه ۱۳۹۹ در سرای شهید مرتضی آوینیِ پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی به صورت آنلاین برگزار شد. این کتاب‌ها اخیراً توسط پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلام...

چگونه سرمایه داری جدید خود را با پلتفرم ها، استارتاپ ها و اقتصاد دیجیتال بازتولید می کند؟
آخرین مطالب