اخبار

با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و حوزه هنری خراسان جنوبی

گارکاه سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و حوزه هنری خراسان جنوبی در دانشکده هنر بیرجند برگزار گردید. در...

گزارش کارگاه فرهنگ شهرت و مطالعات سلبریتی‌ها + صوت

کارگاه یکروزه فرهنگ شهرت و مطالعات سلبریتی‌ها در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، توسط گروه مطالعات رسانه برگزار شد.

گزارش نشست سوم مزاج و معماری + صون

سلسله نشست های مزاج و معماری؛ نسبت معماری و طبیعیات کهن سومین نشست از سلسله نشست‌های مزاج و معماری، با موضوع مقدمه ای بر تعامل انسان و...

گزارش نشست انقلاب و نهاد هنر + صوت

نشست انقلاب و نهاد هنر در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار شد. در این نشست که به‌منظور بررسی تجربه نهادهای انقلابی در حوزه هنر ترتیب داده شد، آقایان وحید جلیلی، دکتر سینا کلهر، حجت‌الاسلام علی جعفری و محمد پورکیانی، هریک به گزارش و شرح یکی از تجربه‌های نهادی انقلاب اسلامی در حوزه هنر پرداختند.

مصاحبه رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی به مناسبت هفه هنر انقلاب

دکتر وحید یامین‌پور، رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، درباره هفته هنر انقلاب و عملکرد 40 ساله این عرصه بر میزان اثربخشی بر مخاطب گفت: یکی از ویژگی‌های بارز هنر خوب، مطلوب و ممتاز که شهید آوینی آن را تببین کرده، هنری است که محفلی و برای یک قشر خاص نباشد.

سلسله جلسات گروه سیاستگذاری و مدیریت فرهنگ و هنر

گروه سیاستگذاری و مدیریت فرهنگ و هنر، برای رصد ایده های موجود جهت اداره فرهنگ در ایران، سلسله جلسات ارائه و نقد ایده های موجود را برگزار کرد.

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی به مناسبت هفته هنر انقلاب برگزار می کند:

«نشست انقلاب و نهاد هنر» به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و به مناسبت "هفته هنر انقلاب" برگزار می گردد. در این نشست...

چند رسانه ای

گزارش کارگاه فرهنگ شهرت و مطالعات سلبریتی‌ها + صوت

گزارش نشست سوم مزاج و معماری + صون

گزارش نشست "پدیدارشناسی در سینمای سابچاک" + صوت

نشست دوم از سلسله نشست های مزاج و معماری

دیدگاه

گزارش سخنرانی مدیر گروه حکمت هنر

یادداشت مدیر میز تخصصی فلسفه سینما

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (3)

در دیدار ریاست پژوهشکده با جمعی از مدیران و اهالی رسانه‏ های افغانستان مطرح شد

پیشنهاد سردبیر

در دیدار ریاست پژوهشکده با جمعی از مدیران و اهالی رسانه‏ های افغانستان مطرح شد

در ششمین "گردهمایی اصحاب علوم انسانی و اجتماعی انقلاب اسلامی" مطرح گردید

نشست نقد و بررسی کتاب "هنر انقلاب" برگزار شد

اخبار

با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و حوزه هنری خراسان جنوبی

گارکاه سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و حوزه هنری خراسان جنوبی در دانشکده هنر بیرجند برگزار گردید. در...

گزارش کارگاه فرهنگ شهرت و مطالعات سلبریتی‌ها + صوت

کارگاه یکروزه فرهنگ شهرت و مطالعات سلبریتی‌ها در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، توسط گروه مطالعات رسانه برگزار شد.

گزارش نشست سوم مزاج و معماری + صون

سلسله نشست های مزاج و معماری؛ نسبت معماری و طبیعیات کهن سومین نشست از سلسله نشست‌های مزاج و معماری، با موضوع مقدمه ای بر تعامل انسان و...

گزارش نشست انقلاب و نهاد هنر + صوت

نشست انقلاب و نهاد هنر در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار شد. در این نشست که به‌منظور بررسی تجربه نهادهای انقلابی در حوزه هنر ترتیب داده شد، آقایان وحید جلیلی، دکتر سینا کلهر، حجت‌الاسلام علی جعفری و محمد پورکیانی، هریک به گزارش و شرح یکی از تجربه‌های نهادی انقلاب اسلامی در حوزه هنر پرداختند.

مصاحبه رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی به مناسبت هفه هنر انقلاب

دکتر وحید یامین‌پور، رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، درباره هفته هنر انقلاب و عملکرد 40 ساله این عرصه بر میزان اثربخشی بر مخاطب گفت: یکی از ویژگی‌های بارز هنر خوب، مطلوب و ممتاز که شهید آوینی آن را تببین کرده، هنری است که محفلی و برای یک قشر خاص نباشد.

باشگاه هنر پژوهان جوان

با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و حوزه هنری خراسان جنوبی

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی به مناسبت هفته هنر انقلاب برگزار می کند:

سومین نشست از سلسله نشست های مزاج و معماری؛ نسبت معماری و طبیعیات کهن

نشست دوم از سلسله نشست های مزاج و معماری

مباحث درسگفتار ولادت امر سکولار + صوت جلسه اول تا پنجم

گزارش نشست اول از سلسله نشست های مزاج و معماری+ صوت

انتشارات

به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی این کتاب ترجمه می گردد:

گروه مطالعات رسانه پژهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، در راستای فهم رسانه‌های جدید و تامین محتوای نظری پشتیبان در درک مسائل رسانه‌ای ایران، ترجمه کتاب «ارتباطات اجتماعی جدید عکاسی: زندگی دیجیتال در اینستاگرام» را در دست دارد.

به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی منتشر گردید

توسط گروه مطالعات رسانه ترجمه می شود:

به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی