اخبار

گزارش سیزدهمین محفل عصرنشینی دیدار + صوت

سیزدهمین محفل عصرنشینی دیدار با نمایش مستند «بانو» و با حضور محمد حبیبی منصور، کارگردان و نویسنده اثر، دوشنبه 11 آذرماه در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، برگزار شد.

گزارش نهمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه +صوت

نهمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه با گفتگوی تخصصی پیرامون موضوع «افزایش قیمت بنزین و اعتراضات پس از آن»، برگزار شد. در این نشست اساتید و پژوهشگران در رشته‌های گوناگون به موضوع افزایش قیمت بنزین و اعتراضات پس از آن پرداختند و ارائه‌های کوتاهی را در این زمینه مطرح کردند.

گزارش نهمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه +صوت

نهمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه با گفتگوی تخصصی پیرامون موضوع «افزایش قیمت بنزین و اعتراضات پس از آن»، برگزار شد. در این نشست اساتید و پژوهشگران در رشته‌های گوناگون به موضوع افزایش قیمت بنزین و اعتراضات پس از آن پرداختند و ارائه‌های کوتاهی را در این زمینه مطرح کردند.

یادداشت مدیر گروه سیاستگذاری و مدیریت فرهنگ و هنر

بسیاری از دوستان تمدن‌پژوه ما، دوران فعلی انقلاب را دوران گذار دانسته که صرفا مقدمه‌ای گریز‌ناپذیر برای عبور از مدرنیسم است. در این دوران خبری از تمدن اسلامی- هر چند حداقلی- هم نخواهد بود، لذا رسالت اصلی انقلابیون نیز انتقاد از رویه‌های موجود به قصد پس‌فرداهایی است که شاید برسند

گزارش هشتمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه+ صوت

هشتمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه در قالب نشستی با عنوان «حکمت اربعین» همراه با رونمایی از کتاب «اربعین؛ جهانی دیگر» برگزار شد. در این نشست اساتید و پژوهشگران در رشته‌های گوناگون به موضوع اربعین پرداختند و ارائه‌های کوتاهی را در این زمینه داشتند.

گزارش یازدهمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

یازدهمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار با نمایش مستند "LA 92" با حضور دکتر فروز رجائی‌فر از دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر...

از سوی گروه مطالعات رسانه

«سرمایه‌داری پلتفرمی» Platform capitalism کار ترجمه کتاب «سرمایه‌داری پلتفرمی» پایان یافت گروه مطالعات رسانه پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در ادامه طرح علمی خود در مطالعات رسانه‌های...

چند رسانه ای

گزارش سیزدهمین محفل عصرنشینی دیدار + صوت

گزارش نهمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه +صوت

گزارش نهمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه +صوت

گزارش هشتمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه+ صوت

گزارش یازدهمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

دیدگاه

گزارش سخنرانی مدیر گروه حکمت هنر

یادداشت مدیر میز تخصصی فلسفه سینما

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (3)

در دیدار ریاست پژوهشکده با جمعی از مدیران و اهالی رسانه‏ های افغانستان مطرح شد

پیشنهاد سردبیر

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند

در دیدار ریاست پژوهشکده با جمعی از مدیران و اهالی رسانه‏ های افغانستان مطرح شد

در ششمین "گردهمایی اصحاب علوم انسانی و اجتماعی انقلاب اسلامی" مطرح گردید

نشست نقد و بررسی کتاب "هنر انقلاب" برگزار شد

اخبار

گزارش سیزدهمین محفل عصرنشینی دیدار + صوت

سیزدهمین محفل عصرنشینی دیدار با نمایش مستند «بانو» و با حضور محمد حبیبی منصور، کارگردان و نویسنده اثر، دوشنبه 11 آذرماه در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، برگزار شد.

گزارش نهمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه +صوت

نهمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه با گفتگوی تخصصی پیرامون موضوع «افزایش قیمت بنزین و اعتراضات پس از آن»، برگزار شد. در این نشست اساتید و پژوهشگران در رشته‌های گوناگون به موضوع افزایش قیمت بنزین و اعتراضات پس از آن پرداختند و ارائه‌های کوتاهی را در این زمینه مطرح کردند.

گزارش نهمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه +صوت

نهمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه با گفتگوی تخصصی پیرامون موضوع «افزایش قیمت بنزین و اعتراضات پس از آن»، برگزار شد. در این نشست اساتید و پژوهشگران در رشته‌های گوناگون به موضوع افزایش قیمت بنزین و اعتراضات پس از آن پرداختند و ارائه‌های کوتاهی را در این زمینه مطرح کردند.

یادداشت مدیر گروه سیاستگذاری و مدیریت فرهنگ و هنر

بسیاری از دوستان تمدن‌پژوه ما، دوران فعلی انقلاب را دوران گذار دانسته که صرفا مقدمه‌ای گریز‌ناپذیر برای عبور از مدرنیسم است. در این دوران خبری از تمدن اسلامی- هر چند حداقلی- هم نخواهد بود، لذا رسالت اصلی انقلابیون نیز انتقاد از رویه‌های موجود به قصد پس‌فرداهایی است که شاید برسند

گزارش هشتمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه+ صوت

هشتمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه در قالب نشستی با عنوان «حکمت اربعین» همراه با رونمایی از کتاب «اربعین؛ جهانی دیگر» برگزار شد. در این نشست اساتید و پژوهشگران در رشته‌های گوناگون به موضوع اربعین پرداختند و ارائه‌های کوتاهی را در این زمینه داشتند.

باشگاه هنر پژوهان جوان

گزارش هشتمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه+ صوت

گزارش یازدهمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

دهمین عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

هشتمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

مدرسه هنر و علوم انسانی «درنگ»

چهارمين جلسه "عصرنشيني هنر و انديشه ديدار"+ گزارش تصویری

انتشارات

از سوی گروه مطالعات رسانه

«سرمایه‌داری پلتفرمی» Platform capitalism کار ترجمه کتاب «سرمایه‌داری پلتفرمی» پایان یافت گروه مطالعات رسانه پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در ادامه طرح علمی خود در مطالعات رسانه‌های...

پایان یافتن ترجمه کتاب در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

کتاب جدید پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

کتاب جدید پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی