اخبار

دوماهنامه تخصصی فرهنگ و هنر "بیناب"

*بریده ای از سرمقاله دفتر یکم دوماهنامه #بیناب* به قلم سیدحسین شهرستانی ... آنچه به نحوی نخستین نسبت ما و اثر هنری (و نیز شعر) را...

دو ماهنامه فرهنگ و هنر "بیناب"

شماره جدید مجله بیناب منتشر شد. شماره جدید بیناب به بنیاد شاعرانه هنر پرداخته است. با جستارهایی دربار آثار نادر ابراهیمی، بهرام بیضایی، ابوالحسن صبا، فرهاد...

چاپ کتاب جدید

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی منتشر کرد: کتاب "رویکردهای انتقادی مطالعات فیلم" نوشته جان هیل و پاملا چرچ گیبسن ترجمه علی عامری مهابادی

کارگاه علمی-آموزشی

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی با همکاری انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران برگزار می کند: کارگاه علمی - آموزشی "سواد اطلاعاتی...

چاپ کتاب

اثر جدید پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی چاپ کتاب "سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی" با نگاهی تطبیقی به شعر و نقاشی انقلاب تألیف محمد رضا وحید زاده

کارگاه علمی-آموزشی

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند: متن خوانی مقاله "خود ابزاری دانشگاه" اثر مارتین هیدگر با ارائه دکتر میثم سفیدخوش پنج جلسه، چهارشنبه ها از...

رونمایی از مستند با موضوع زلزله کرمانشاه

رونمایی از مستند "بحران مدیریت بحران" با موضوع زلزله کرمانشاه با حضور : ابراهیم فیاض دکترمحسن بدره علی نجات غلامی امین مهدی نژاد حسین مهدی پور دوشنبه 30 بهمن ماه پژوهشکده فرهنگ و...

دیدگاه

رو تیتر نسبت آوینی و روشنفکری (قسمت اول)

پیشنهاد سردبیر

دو ماهنامه فرهنگ و هنر "بیناب"

چاپ کتاب جدید

اخبار

دوماهنامه تخصصی فرهنگ و هنر "بیناب"

*بریده ای از سرمقاله دفتر یکم دوماهنامه #بیناب* به قلم سیدحسین شهرستانی ... آنچه به نحوی نخستین نسبت ما و اثر هنری (و نیز شعر) را...

دو ماهنامه فرهنگ و هنر "بیناب"

شماره جدید مجله بیناب منتشر شد. شماره جدید بیناب به بنیاد شاعرانه هنر پرداخته است. با جستارهایی دربار آثار نادر ابراهیمی، بهرام بیضایی، ابوالحسن صبا، فرهاد...

چاپ کتاب جدید

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی منتشر کرد: کتاب "رویکردهای انتقادی مطالعات فیلم" نوشته جان هیل و پاملا چرچ گیبسن ترجمه علی عامری مهابادی

کارگاه علمی-آموزشی

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی با همکاری انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران برگزار می کند: کارگاه علمی - آموزشی "سواد اطلاعاتی...

چاپ کتاب

اثر جدید پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی چاپ کتاب "سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی" با نگاهی تطبیقی به شعر و نقاشی انقلاب تألیف محمد رضا وحید زاده

باشگاه هنر پژوهان جوان

دوماهنامه تخصصی فرهنگ و هنر "بیناب"

دو ماهنامه فرهنگ و هنر "بیناب"

کارگاه علمی-آموزشی

رونمایی از مستند با موضوع زلزله کرمانشاه

انتشارات

چاپ کتاب جدید

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی منتشر کرد: کتاب "رویکردهای انتقادی مطالعات فیلم" نوشته جان هیل و پاملا چرچ گیبسن ترجمه علی عامری مهابادی خرید اینترنتی از: https://www.sooremehr.ir/fa/shop