اخبار

گروه حکمت هنر پژوهشکده  فرهنگ و هنر اسلامی "درسگفتار تاریخ هنر غرب؛ تحلیل تاریخ فرهنگ غرب با تکیه بر تفسیر آثار هنری" را برگزار...

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند:

درسگفتار تفسیرفلسفی فیلم ۲ به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و توسط میز تخصصی فلسفه و سینما برگزار می گردد.

به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

در کتاب «عکاسی و نظریه» که اثری آموزشی در حوزه‌ی نقد عکس با شیوه‌ی مطالعه‌ی تطبیقی است تلاش شده تا دنیای عکاسی از زاویه‌ی دید دو رویکرد ساختارگرایی و پساساختارگرایی به تحلیل و بحث گذاشته شود.

این هفته پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی میزبان جلسه شورای مدیران حوزه هنری بود. جلساتی که هر دو هفته یکبار و بصورت چرخشی در واحدهای مختلف حوزه هنری برگزار می گردد.

سلسله نشستهای ایرانی‏ ها چه رؤیایی در سر دارند؟

سلسله نشستهای "ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟" با هدف آشنایی با اندیشه و برنامه پژوهشی اندیشمندان انقلاب اسلامی و به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می گردد.

گزارش کارگاه علمی

در آخرین جلسه سلسله کارگاه های فرهنگ شهرت که به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و انجمن علمی ارتباطات در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، احسان شاه قاسمی استاد ارتباطات در دانشگاه تهران درباره سلبریتی های مجازی صحبت کرد. وی در آغاز جلسه گزارشی از سه جلسه پیش ارائه کرد و توضیح داد که فرهنگ شهرت حاصل تغییرات اجتماعی چندگانه ای است اما موتور پیشرانه آن رسانه بوده و هست. وی گفت پرستش سلبریتی ها پدیده ای نسبتا جدید است و بخشی از آن ناشی از تضعیف دین در جامعه است. انسان نیاز به دین و دینداری دارد و در نبود «خدا»، سلبریتی ها به آسانی بر این جایگاه می نشینند.

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند:

دوره اول:  برهان و علوم برهانی نزد ابن سینا (متن خوانی و تفسیر نهج نهم اشارات و تنبیهات) مغالطات نزد شیخ اشراق (متن خوانی و تفسیر بخش مغالطات حکمة الاشراق)

چند رسانه ای

نشست "بی معنایی فلسفه سیاست در جهان کوکو"

صوت جلسات نهم و دهم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"

صوت جلسات هفتم و هشتم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"

گزارش دومین جلسه از "سلسله‌جلسات ملاقات با اثر هنری"

صوت جلسات چهارم تا ششم "جستجوی خرد اجتماعی در شاهنامه فردوسی"

دیدگاه

گزارش سخنرانی مدیر گروه حکمت هنر

یادداشت مدیر میز تخصصی فلسفه سینما

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (3)

در دیدار ریاست پژوهشکده با جمعی از مدیران و اهالی رسانه‏ های افغانستان مطرح شد

پیشنهاد سردبیر

در دیدار ریاست پژوهشکده با جمعی از مدیران و اهالی رسانه‏ های افغانستان مطرح شد

در ششمین "گردهمایی اصحاب علوم انسانی و اجتماعی انقلاب اسلامی" مطرح گردید

نشست نقد و بررسی کتاب "هنر انقلاب" برگزار شد

اخبار

گروه حکمت هنر پژوهشکده  فرهنگ و هنر اسلامی "درسگفتار تاریخ هنر غرب؛ تحلیل تاریخ فرهنگ غرب با تکیه بر تفسیر آثار هنری" را برگزار...

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند:

درسگفتار تفسیرفلسفی فیلم ۲ به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و توسط میز تخصصی فلسفه و سینما برگزار می گردد.

به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

در کتاب «عکاسی و نظریه» که اثری آموزشی در حوزه‌ی نقد عکس با شیوه‌ی مطالعه‌ی تطبیقی است تلاش شده تا دنیای عکاسی از زاویه‌ی دید دو رویکرد ساختارگرایی و پساساختارگرایی به تحلیل و بحث گذاشته شود.

این هفته پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی میزبان جلسه شورای مدیران حوزه هنری بود. جلساتی که هر دو هفته یکبار و بصورت چرخشی در واحدهای مختلف حوزه هنری برگزار می گردد.

سلسله نشستهای ایرانی‏ ها چه رؤیایی در سر دارند؟

سلسله نشستهای "ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟" با هدف آشنایی با اندیشه و برنامه پژوهشی اندیشمندان انقلاب اسلامی و به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می گردد.

باشگاه هنر پژوهان جوان

دوره سوم درسگفتارهای از هنر به علم و سیاست

درسگفتارهای گروه مطالعات رسانه

گزارش دومین جلسه از "سلسله‌جلسات ملاقات با اثر هنری"

سلسله جلسات ملاقات با اثر هنری

انتشارات

به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

در کتاب «عکاسی و نظریه» که اثری آموزشی در حوزه‌ی نقد عکس با شیوه‌ی مطالعه‌ی تطبیقی است تلاش شده تا دنیای عکاسی از زاویه‌ی دید دو رویکرد ساختارگرایی و پساساختارگرایی به تحلیل و بحث گذاشته شود.

ترجمه این کتاب پایان یافته و بزودی منتشر خواهد شد.

چاپ چهارم

ترجمه این کتاب پایان یافت