اخبار

عمل و اثر آوینی از منظر اگنس دو ویکتور

«اگنس دوویکتور» پژوهشگر جوان فرانسوی است که در این باره تلاش بسیاری کرده است و موضوع پایان نامه دکتری او سیاست گذاری فرهنگی سینمای...

نشست «جهان ایرانی فضای مجازی در زمانه پساتلگرام» به همت گروه مطالعات رسانه پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی‌ و با سخنرانی دکتر احسان شاه‌قاسمی، استادیار...

گزارش نشست

نشست "سنت و مدرنیته در جامعه پسا انقلابی" از سلسه نشست‌های هنر و اندیشه به همت دفتر پژوهش‌های تصویری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی...

کارگاه تحلیل فلسفی نظریه های فیلم

‍ نخستین جلسات از سلسله جلسات «تحلیل فلسفی نظریه های فیلم» با تدریس سید مهدی ناظمی، سه شنبه 28 فروردین در پژوهشگاه فرهنگ و...

نشست رونمایی و نقد «سبک‌شناسی هنر انقلاب اسلامی» برگزار شد

تمیم‌داری: انقلاب اسلامی موضوعی الهی است/ حیدری: «سبک شناسی هنر...» ۲۰ سال قبل باید تالیف می‌شد احمد تمیم‌داری، ادیب، زبان‌شناس و فارسی‌پژوه ایرانی و استاد...

نشست نقد و بررسی کتاب "هنر انقلاب" برگزار شد

نشست نقد و بررسی کتاب پژوهشی «هنر انقلاب» اثر مرتضی گودرزی‌دیباج 26فروردین در سرای شهید آوینی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری به...

«کارگروه سیرهای مطالعاتی موسسه مسیر» با همکاری «باشگاه هنرپژوهان جوان» برگزار می‌کند: دوره مطالعاتی آثار شهید_آوینی (سطح ۳) با محوریت کتاب «آینه جادو، جلد سوم» با حضور -...

دیدگاه

نشست رونمایی و نقد «سبک‌شناسی هنر انقلاب اسلامی» برگزار شد

نشست نقد و بررسی کتاب "هنر انقلاب" برگزار شد

مصاحبه رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

پیشنهاد سردبیر

نشست نقد و بررسی کتاب "هنر انقلاب" برگزار شد

دوماهنامه بیناب

چاپ جدید کتاب

اخبار

عمل و اثر آوینی از منظر اگنس دو ویکتور

«اگنس دوویکتور» پژوهشگر جوان فرانسوی است که در این باره تلاش بسیاری کرده است و موضوع پایان نامه دکتری او سیاست گذاری فرهنگی سینمای...

نشست «جهان ایرانی فضای مجازی در زمانه پساتلگرام» به همت گروه مطالعات رسانه پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی‌ و با سخنرانی دکتر احسان شاه‌قاسمی، استادیار...

گزارش نشست

نشست "سنت و مدرنیته در جامعه پسا انقلابی" از سلسه نشست‌های هنر و اندیشه به همت دفتر پژوهش‌های تصویری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی...

کارگاه تحلیل فلسفی نظریه های فیلم

‍ نخستین جلسات از سلسله جلسات «تحلیل فلسفی نظریه های فیلم» با تدریس سید مهدی ناظمی، سه شنبه 28 فروردین در پژوهشگاه فرهنگ و...

نشست رونمایی و نقد «سبک‌شناسی هنر انقلاب اسلامی» برگزار شد

تمیم‌داری: انقلاب اسلامی موضوعی الهی است/ حیدری: «سبک شناسی هنر...» ۲۰ سال قبل باید تالیف می‌شد احمد تمیم‌داری، ادیب، زبان‌شناس و فارسی‌پژوه ایرانی و استاد...

باشگاه هنر پژوهان جوان

نشست رونمایی و نقد «سبک‌شناسی هنر انقلاب اسلامی» برگزار شد

نشست نقد و بررسی کتاب "هنر انقلاب" برگزار شد

نشست رونمایی و نقد کتاب

انتشارات

چاپ جدید کتاب

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی منتشر کرد: کتاب "رویکردهای انتقادی مطالعات فیلم" نوشته جان هیل و پاملا چرچ گیبسن ترجمه علی عامری مهابادی خرید اینترنتی از: https://www.sooremehr.ir/fa/shop