اخبار

یادداشت معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

در این یادداشت میثم مهدیار (معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی) به آسیب‌شناسی رویکرد نسل دوم دانشگاه در ایران یعنی ایدۀ خدمات دانشگاه به دولت پرداخته است. پیمانکاران دانشگاهی به جای کار نظری جدی بر داده‌های گردآوری شده، به بوروکرات‌هایی تبدیل شده‌اند که وظیفه خود را تقسیم پول میان دوستان و وابستگان دانشگاهی برای نوشتن یادداشت‌ها و مقالات پراکنده می‌دانند.

گزارش نشست "پدیدارشناسی در سینمای سابچاک" + صوت

نشست «پدیدارشناسی در سینمای سابچاک» در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، با سخنرانی علی‌نجات غلامی(مترجم و پژوهشگر پدیدارشناسی) توسط میز تخصصی فلسفه و سینما برگزار شد.

نشست دوم از سلسله نشست های مزاج و معماری

دومین نشست «مزاج و معماری» در پژوهشکدة فرهنگ و هنر اسلامی برگزار شد. این نشست که با زیرعنوان «تئوریهای شخصیت شناسی بوم فرهنگی و ساخت فضا» همراه شده بود، یکشنبه ۲۸ بهمن‌ماه برگزار شد و عده‌ای از علاقه‌مندان در آن شرکت و تبادل‌نظر کردند. چکیده‌ای از مباحث طرح‌شده در این نشست در ادامه می‌آید.

مباحث درسگفتار ولادت امر سکولار + صوت جلسه اول تا پنجم

درسگفتار ولادت امر سکولار، به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و توسط گروه مطالعات اجتماعی فرهنگ و هنر برگزار گردید. مدرس این درسگفتار دکتر سجاد صفارهرندی (مدیر گروه مطالعات اجتماعی فرهنگ و هنر) بودند. این درسگفتار در 8 جلسه برگزار شد.

گزارش نشست اول از سلسله نشست های مزاج و معماری+ صوت

اولین نشست «مزاج و معماری» در پژوهشکدة فرهنگ و هنر اسلامی برگزار شد. این نشست که با زیرعنوان «آموزش معماری یا پرورش معمار؟» همراه...

درسگفتارهای بازی؛ جهان جدید درسگفتارهای بازی جهان جدید به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و توسط گروه مطالعات رسانه برگزار گردید. مدرس این درسگفتار...

کارگاه یکروزه فرهنگ شهرت، مطالعات سلبریتی ها کارگاه فرهنگ شهرت، مطالعات سلبریتی ها در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، به همت گروه مطالعات رسانه و...

چند رسانه ای

گزارش نشست "پدیدارشناسی در سینمای سابچاک" + صوت

نشست دوم از سلسله نشست های مزاج و معماری

گزارش نشست اول از سلسله نشست های مزاج و معماری+ صوت

گزارش سلسله نشست های "ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟" + صوت

دیدگاه

گزارش سخنرانی مدیر گروه حکمت هنر

یادداشت مدیر میز تخصصی فلسفه سینما

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (3)

در دیدار ریاست پژوهشکده با جمعی از مدیران و اهالی رسانه‏ های افغانستان مطرح شد

پیشنهاد سردبیر

در دیدار ریاست پژوهشکده با جمعی از مدیران و اهالی رسانه‏ های افغانستان مطرح شد

در ششمین "گردهمایی اصحاب علوم انسانی و اجتماعی انقلاب اسلامی" مطرح گردید

نشست نقد و بررسی کتاب "هنر انقلاب" برگزار شد

اخبار

یادداشت معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

در این یادداشت میثم مهدیار (معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی) به آسیب‌شناسی رویکرد نسل دوم دانشگاه در ایران یعنی ایدۀ خدمات دانشگاه به دولت پرداخته است. پیمانکاران دانشگاهی به جای کار نظری جدی بر داده‌های گردآوری شده، به بوروکرات‌هایی تبدیل شده‌اند که وظیفه خود را تقسیم پول میان دوستان و وابستگان دانشگاهی برای نوشتن یادداشت‌ها و مقالات پراکنده می‌دانند.

گزارش نشست "پدیدارشناسی در سینمای سابچاک" + صوت

نشست «پدیدارشناسی در سینمای سابچاک» در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، با سخنرانی علی‌نجات غلامی(مترجم و پژوهشگر پدیدارشناسی) توسط میز تخصصی فلسفه و سینما برگزار شد.

نشست دوم از سلسله نشست های مزاج و معماری

دومین نشست «مزاج و معماری» در پژوهشکدة فرهنگ و هنر اسلامی برگزار شد. این نشست که با زیرعنوان «تئوریهای شخصیت شناسی بوم فرهنگی و ساخت فضا» همراه شده بود، یکشنبه ۲۸ بهمن‌ماه برگزار شد و عده‌ای از علاقه‌مندان در آن شرکت و تبادل‌نظر کردند. چکیده‌ای از مباحث طرح‌شده در این نشست در ادامه می‌آید.

مباحث درسگفتار ولادت امر سکولار + صوت جلسه اول تا پنجم

درسگفتار ولادت امر سکولار، به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و توسط گروه مطالعات اجتماعی فرهنگ و هنر برگزار گردید. مدرس این درسگفتار دکتر سجاد صفارهرندی (مدیر گروه مطالعات اجتماعی فرهنگ و هنر) بودند. این درسگفتار در 8 جلسه برگزار شد.

گزارش نشست اول از سلسله نشست های مزاج و معماری+ صوت

اولین نشست «مزاج و معماری» در پژوهشکدة فرهنگ و هنر اسلامی برگزار شد. این نشست که با زیرعنوان «آموزش معماری یا پرورش معمار؟» همراه...

باشگاه هنر پژوهان جوان

نشست دوم از سلسله نشست های مزاج و معماری

مباحث درسگفتار ولادت امر سکولار + صوت جلسه اول تا پنجم

گزارش نشست اول از سلسله نشست های مزاج و معماری+ صوت

درسگفتار جستجوی حکمت اجتماعی در شاهنامه فردوسی

انتشارات

به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی این کتاب ترجمه می گردد:

گروه مطالعات رسانه پژهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، در راستای فهم رسانه‌های جدید و تامین محتوای نظری پشتیبان در درک مسائل رسانه‌ای ایران، ترجمه کتاب «ارتباطات اجتماعی جدید عکاسی: زندگی دیجیتال در اینستاگرام» را در دست دارد.

به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی منتشر گردید

توسط گروه مطالعات رسانه ترجمه می شود:

به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی