اخبار

دهمین عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

دهمین عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار دوشنبه 15 مهرماه در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار گردید. در این برنامه دکتر ابراهیم رزاقی(استاد اقتصاد...

نشست هشتم از سلسله نشست های مزاج و معماری؛ نسبت معماری و طبیعیات کهن+ صوت

هشتمین نشست از سلسله نشست های مزاج و معماری؛ نسبت معماری و طبیعیات کهنبه همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و توسط گروه حکمت...

دیدار نهم؛ به وقت ابراهیم حاتمی کیا+ صوت

ابراهیم فیاض و مسعود فراستی در نشستی تخصصی به بررسی کارنامه ۳۰ ساله ابراهیم حاتمی‌کیا در سینمای ایران پرداختند و هر یک از زاویه نگاه خود نقاط قوت و ضعف این فیلمساز را تشریح کردند.

گزارش نشست "مناسبات فقه و عرفان در وضع معاصر تشیع و ایران"+ صوت

مدیر گروه حکمت هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی گفت: نمی توانیم صوفیه را تکفیر کنیم و توقع داشته باشیم که در مقابل سلفی گری هم صف کنار ما بایستند. تکفیر تصوف، تنگ کردن حلقه شیعه است.

هشتمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

دوشنبه 1 مهر ماه، هشتمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار به تماشا، نقد و گفتگو پیرامون مستند " منطق الطیر" گذشت. پخش و تحلیل...

اختتامیه مدرسه تابستانه "درنگ"

دکتر سفیدخوش در اختتامیه مدرسه تابستانه درنگ: سیاست زیبایی شناسانه، بهترین سبک حکومت است . در مراسم اختتامیه مدرسه تابستانه هنر و علوم انسانی "درنگ"...

گزارش تصویری عصر نشینی هنر و اندیشه "دیدار"

دوشنبه ١١ شهريور ماه، ششمين عصرنشيني هنر و اندیشه دیدار به پخش، نقد و گفتگو پیرامون مستند "عابدان كهنز" اختصاص داشت. این برنامه با...

چند رسانه ای

دهمین عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

نشست هشتم از سلسله نشست های مزاج و معماری؛ نسبت معماری و طبیعیات کهن+ صوت

دیدار نهم؛ به وقت ابراهیم حاتمی کیا+ صوت

گزارش نشست "مناسبات فقه و عرفان در وضع معاصر تشیع و ایران"+ صوت

هشتمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

دیدگاه

گزارش سخنرانی مدیر گروه حکمت هنر

یادداشت مدیر میز تخصصی فلسفه سینما

نقد فرهنگ در رسانه های اجتماعی (3)

در دیدار ریاست پژوهشکده با جمعی از مدیران و اهالی رسانه‏ های افغانستان مطرح شد

پیشنهاد سردبیر

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند

در دیدار ریاست پژوهشکده با جمعی از مدیران و اهالی رسانه‏ های افغانستان مطرح شد

در ششمین "گردهمایی اصحاب علوم انسانی و اجتماعی انقلاب اسلامی" مطرح گردید

نشست نقد و بررسی کتاب "هنر انقلاب" برگزار شد

اخبار

دهمین عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

دهمین عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار دوشنبه 15 مهرماه در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار گردید. در این برنامه دکتر ابراهیم رزاقی(استاد اقتصاد...

نشست هشتم از سلسله نشست های مزاج و معماری؛ نسبت معماری و طبیعیات کهن+ صوت

هشتمین نشست از سلسله نشست های مزاج و معماری؛ نسبت معماری و طبیعیات کهنبه همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و توسط گروه حکمت...

دیدار نهم؛ به وقت ابراهیم حاتمی کیا+ صوت

ابراهیم فیاض و مسعود فراستی در نشستی تخصصی به بررسی کارنامه ۳۰ ساله ابراهیم حاتمی‌کیا در سینمای ایران پرداختند و هر یک از زاویه نگاه خود نقاط قوت و ضعف این فیلمساز را تشریح کردند.

گزارش نشست "مناسبات فقه و عرفان در وضع معاصر تشیع و ایران"+ صوت

مدیر گروه حکمت هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی گفت: نمی توانیم صوفیه را تکفیر کنیم و توقع داشته باشیم که در مقابل سلفی گری هم صف کنار ما بایستند. تکفیر تصوف، تنگ کردن حلقه شیعه است.

هشتمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

دوشنبه 1 مهر ماه، هشتمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار به تماشا، نقد و گفتگو پیرامون مستند " منطق الطیر" گذشت. پخش و تحلیل...

باشگاه هنر پژوهان جوان

دهمین عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

هشتمین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار+صوت

مدرسه هنر و علوم انسانی «درنگ»

چهارمين جلسه "عصرنشيني هنر و انديشه ديدار"+ گزارش تصویری

پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می کند

گزارش تصویری سومین محفل عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار

انتشارات

پایان یافتن ترجمه کتاب در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

کار ترجمه کتاب اخلاق شهرت و از دست رفتن اقتدار دینی نوشته جان پورتمن استاد مطالعات دین در دانشگاه ویرجینیا به زودی توسط دکتر احسان شاه‌قاسمی پایان یافته و توسط پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی منتشر می‌گردد.

کتاب جدید پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

کتاب جدید پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

حضور پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در نمایشگاه کتاب تهران